Pastrè dè délaï l’aïo,
As gaïré dè buon tèms?
Dio lou baïlèro lèrô,
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô.
È n'aï pas gaïré,
è dió, tu, baïlèro, lèro?
Lèro, lèro, lèro, lèro, baïlèro lô!

Pastré lou prat faï flour,
Li cal gorda toun troupel.
Dio lou baïlèro lèrô,
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô.
L’èrb’ ès pu fin’ ol prat d’oïçi,
« Baïlèro lèrô ».
Lèrô, lèrô, lèrô, lèrô, baïlèro lô!

 

Pastré couci foraï,
En obal io lou bel riou!
Dio lou baïlèro lèrô,
Lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô.
Espèromé,
te báô circa,baïlèro, lèro?
Lèro, lèro, lèro, lèro, baïlèro lô!

 

 

[English translation]

Shepherd across the river,
You’re hardly having a good time,
Sing baïlèro lèrô
No, I’m not,
And you, too, can sing baïlèro

Shepherd, the meadows are in bloom.
You should graze your flock on this side,
Sing baïlèro lèrô
The grass is greener in the meadows on this side,
Baïlèro lèrô

Shepherd, the water divides us,
And I can’t cross it,
Sing baïlèro lèrô
Then I’ll come down and find you,Bailero
Baïlèro lèrô

 

Chants d’Auvergne (Songs of the Auvergne) is a collection of folk songs from the Auvergne region of France arranged for soprano voice and orchestra or piano by Joseph Canteloube between 1923 and 1930. The songs are in the local language, Occitan. The best known of the songs is the “Baïlèro”, which has been frequently recorded and performed in slight variations of Canteloube’s arrangement, such as for choir or instrumental instead of the original soprano solo.

 

Close Menu